top of page

Jako zajímavý doplněk městských slavností, firemních večírků, teambuildingů a jiných akcí Vám nabízíme předvádění tradičních zvyků a obyčejů vztahujících se k danému ročnímu období. K nejpopulárnějším samozřejmě patří zvyky vánoční a velikonoční.
Vaši hosté si budou moci vyzkoušet staré zvyky a dovednosti, jako je krájení jablíček, hod střevícem, pouštění lodiček, lití olova, pletení pomlázek, zdobení perníčků nebo vajíček.

Všechny předváděné zvyky a tradice vycházejí z dochovaných historických pramenů a oblastních tradic. Cílem je účastníky pobavit, potěšit, ale třeba i poučit, a proto je možné předvádění zvyků a tradic doplnit o zajímavý výklad.

bottom of page